Inburgeren

inburgerenGilde SamenSpraak Leiden brengt u graag in contact met een vrijwilliger die Nederlands met u wil praten omdat u wilt inburgeren.

WIJ GEVEN GÉÉN INBURGERINGSCURSUS

Hieronder vindt u links naar een aantal sites met informatie over inburgeren:

Waarom inburgeren?
Op deze website vindt u informatie over inburgeren in Nederland. U kunt lezen wie moet inburgeren en hoe dat kan.   www.inburgeren.nl

Inburgeren in Nederland
Een immigrant die langdurig in Nederland wil wonen is ingeburgerd als hij of zij Nederlands spreekt en de Nederlandse normen en waarden kent. De overheid beschouwt inburgering als een voorwaarde om te kunnen integreren.
http://www.rijksoverheid.nl/themas/immigratie-integratie-en-inburgering

De eerste stappen voor het inburgeren heeft u al gezet in het buitenland. Misschien kunt u anderen nog adviseren:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgering/inburgeren in het buitenland

www.naarnederland.nl

www.ind.nl

Inburgeren in Leiden
Wat u moet doen om om in te burgeren in Leiden vindt u op deze website:
http://gemeente.leiden.nl/loket/inhoud/product/inburgering-nieuw-en-oudkomers/

Het begint met taal
Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal. De taal van de zorg, van ons onderwijs, de taal van de toekomst van onze kinderen. Daarom willen we dat iedereen die in Nederland woont Nederlands leert.

www.hetbegintmettaal.nl/spreektaal/

www.inburgeren.eigenstart.nl/

www.nt2taalmenu.nl

www.stationnederlands.nl

www.oefenen.nl

www.nt2.kennisnet.nl/oefenen/nederlands

www.2bdutch.nl

Het DUO is een organisatie die veel weet over de inburgeringsexamens   

Meer informatie over examens
(met proefexamens en een filmpje)  http://www.inburgeren.nl

Staatsexamen Nt2: www.hetcvte.nl/item/staatsexamen_nt2

Beroepsopleidingen met taalkennisvoorziening: zoek bij uw eigen regio:  www.roc.nl 

Taalniveau volgens Europees Referentie Kader Talen (ERK) www.erk.nl

www.erknederlands.nl

 

 

 

© Gilde SamenSpraak Leiden 2013 | By F-IT