Meer links

Op deze pagina vindt u actuele, nuttige links die een relatie hebben met Gilde SamenSpraak Leiden e.o.
De links zijn onderverdeeld in verschillende categoriën:

Oefenen
De Slimme Nieuwslezer:  https://nieuwslezer.bibliotheek.nl/home  De Slimme Nieuwslezer is een krant op de computer. Iedere dag staat het nieuws van vandaag erin. Met     uitleg van moeilijke woorden. En oefeningen om beter te leren lezen, begrijpen en schrijven.
Je kan me wat:  http://www.jekanmewat.nl  Oefeningen Nederlands voor beginners. 
Taalplek:  http://www.taalplek.nl/inhoud_spel.htm  Eenvoudige oefeningen voor beginners.
Taalmenu:  https://nt2taalmenu.nl/   Oefeningen voor alle niveaus, van A1 tot en met B2. Ook geschikt als voorbereiding op het inburgeringsexamen of Staatsexamen.
Oefenen-EVA: https://www.evaenik.nl/oefenen  Website speciaal voor vrouwen. Oefenen met lezen, schrijven en rekenen. Oefenen met internet. Om de oefeningen te        kunnen doen moet u een gratis account maken.
Oefenen.nl:  https://oefenen.nl/program   Oefenen met schrijven, lezen en internetten, rekenen; leren over geld, gezondheid en opvoeding. Om de oefeningen te kunnen doen moet u een gratis account maken.
Klik & Tik: https://oefenen.nl/program/serie/36  Oefenen met computer en internet. Om de oefeningen te kunnen doen moet u een gratis account maken.
Spelling en grammatica: https://www.braint.nl/taalgids/taalgids.html  Uitleg van de Nederlandse grammatica met veel voorbeelden. U kunt de uitleg lezen in het Nederlands, Duits, Turks, Russisch, Spaans of Engels.
Nederlandse grammatica in de praktijk:  https://dutchgrammar.org/translations  Een eBook in pdf-formaat. U kunt dit boek openen of downloaden in verschillende talen: Arabisch, Chinees, 
traditioneel Chinees, Farsi, Indonesisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Turks.
www.NT2taalmenu.nl
www.taalklas.nl (site van Educatieve TeleVisie van TV West; zie ook www.etv.nl) 
www.taalhuis.nl
www.dutchgrammar.com
www.dutchgrammar.org 
www.abcvandenederlandsetaal.nl (Nederlandse grammatica, eenvoudig uitgelegd)
 
Informatie
Sociale Verzekeringsbank: https://www.svbabc.nl/  . Makkelijke uitleg over de kinderbijslag, de AOW, de nabestaandenuitkering Anw en de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO).
Nederlandse cultuur en geschiedenis: https://www.entoen.nu/ . Samenvatting in hoogtepunten. 
Hoe de dingen werken: https://www.steffie.nl/ . Uitgelegd in makkelijke taal: reizen met de OV-chipkaart, internet bankieren, en andere onderwerpen.
Begrijp je lichaam: http://www.begrijpjelichaam.nl/ . Uitleg in eenvoudige taal over het menselijk lichaam en over klachten en ziektes die veel voorkomen.
 
Inburgering
Nieuw in Nederland: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nieuw-in-nederland/vraag-en- antwoord  16 vragen en antwoorden van de Rijksoverheid.nl 
Inburgeren in Nederland: https://www.inburgeren.nl/  Algemene  informatie van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) over het inburgeringsexamen
Inburgeren in Nederland – examen doen:  https://www.inburgeren.nl/examen-doen.jsp  Praktische informatie over het examen, met voorbeeldexamens
Net in Nederland:  https://www.netinnederland.nl/ 
www.inburgeringscursus.net/nl/Leiden
 
Extra
http://gemeente.leiden.nl/loket/m/minimabeleid (voor declaratiemogelijkheden m.b.t. school, sport, computer, enz.)
www.blendinnow.nl
                                            
 

 

 

© Gilde SamenSpraak Leiden 2013 | By F-IT