Inschrijven voor onze nieuwsbrief?


Vacature Secretaris

Heb jij interesse in een leuke vrijwilligersfunctie bij een organisatie die er toe doet en met enthousiaste vrijwilligers?
Gilde SamenSpraak Leiden e.o. (GSSL) heeft een vacature voor de functie van secretaris. Hieronder vind je de functiebeschrijving. Meer info over GSSL vind je op www.gildesamenspraakleiden.nl.
Pas jij in ons profiel, stuur dan een mailtje naar VoorzitterGSSL@gmail.com met jouw motivatie en je contactgegevens.
Er wordt dan z.s.m. contact met je opgenomen.
We kijken uit naar je reactie!

Functiebeschrijving Secretaris

Algemeen
De secretaris is een onbezoldigde functie, maakt deel uit van het bestuur van Gilde SamenSpraak Leiden e.o. (GSSL)

GSSL/het bestuur
GSSL is een organisatie die geheel uit vrijwilligers bestaat met een klein bestuur en een team van coördinatoren. In het bestuur zijn de kerntaken toebedeeld die specifiek horen bij de functie van voorzitter, penningmeester en secretaris (zie hieronder).
Er zijn daarnaast regelmatig allerlei ad hoc zaken en projecten waarover het bestuur moet beslissen en waarbij de verdere afwikkeling en verantwoordelijkheid wordt toebedeeld aan één van de bestuursleden en/of één van de coördinatoren.

Taken Secretaris
- Maakt een jaarplanning van de vergaderingen en activiteiten
- Maakt in overleg met bestuur de agenda’s voor vergaderingen van het bestuur en bestuur en coördinatoren
- Regelt indien nodig de facilitaire voorzieningen
- Is verantwoordelijk voor de verslaglegging en archivering van de bestuursvergadering
- Is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens bij de KvK
- Komt in voorkomende gevallen met voorstellen m.b.t. aanpassen van statuten
- Regelt wie, wat en wanneer bijhoudt en archiveert
- Is in samenwerking met het bestuur verantwoordelijk voor het maken van het jaarverslag
- Fungeren als postadres en zorgen voor doorzending van de post naar de personen voor wie de post bestemd is
- Behandelen van ingekomen stukken
- Voeren van correspondentie
- Ondertekenen, verzenden en bewaren van afschrift van stukken namens het bestuur
- Bijhouden en beheren van het archief van de stichting, officiële stukken zoals contractstukken, oprichtingsakte, statuten, huishoudelijk reglement en beleidsdocumenten
- Onderhouden van contact met gemeenten en overige instanties

Functie-eisen
- HBO- of universitair denk- en werkniveau
- Ervaring met beleidsmatige zaken
- Ervaring met administratie in een (vrijwilligers) organisatie
- Bekendheid met jaarplannen en rapportages
- Flexibel
- Sociaal vaardig
- Gestructureerd
- Gevoel voor organisatie
- Enthousiast
- Plezier in 'pen en papier’

Tijdsbesteding
20 uur per maand

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrieflogo

Beste Lezer,

Het is weer tijd voor de eerste Nieuwsbrief van dit jaar. In deze nieuwsbrief treft u nieuws over het coördinatoren team aan, ook zijn er weer nieuwe webinars en is er nieuws vanuit Het Begint met Taal. Veel lees plezier!

Het coördinatoren team.

Afgelopen januari begon bij ons Michiel Nooij. Michiel is sinds 2010 taalcoach bij het Gilde maar binnenkort zal hij als coördinator werkzaam zijn op de dinsdagmiddag. Hij werkt dan samen met Elly Meijer. Michiel komt in de plaats voor Loes Kaspers.

Loes heeft eind vorige jaar besloten om het wat rustiger aan te doen. Gelukkig gaat Loes niet helemaal weg, zij zal invallen zodra er een coördinator afwezig is en Loes is nu ook verbonden als taalcoach aan het project Taal en Toekomstperspectief.

De tweede toekomstige coördinator is Linda v.d. Kley. Zij wordt nu op donderdagmiddag ingewerkt en zal in de toekomst op vrijdagmiddag gaan werken. Linda is helemaal nieuw bij het Gilde. Zij heeft ervaring met anderstaligen omdat zij bij Vluchtelingenwerk gewerkt heeft.

De derde toekomstige coördinator is Annelies Aerts. Annelies wordt op dit moment op maandagmiddag ingewerkt. Later wordt bekeken op welke dag zij kan werken. Annelies is sinds juli 2016 bij het Gilde actief. 

Wij zijn erg blij met Michiel, Annelies en Linda maar wij vinden het ook ontzettend jammer dat Loes weggaat.
 
 

Nieuwjaarsreceptie

preview

 

Uitnodiging

Wij nodigen u van harte uit voor onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 13 januari, om samen het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Wij hopen u vanaf 16.30 tot 19.00 uur te mogen verwelkomen in Hof van Sijthoff aan de Doezastraat 1B te Leiden.

Uw taalmaatje is ook van harte welkom.

Meld u aan, via een mailtje aan  info@gildesamenspraakleiden.nl

Graag tot ziens in het nieuwe jaar.

Team Gilde SamenSpraak Leiden e.o.

 

20162017

Gilde SamenSpraak Leiden e.o. wint de Vrijwilligersprijs 2017 Leiderdorp

gilde prijs

Burgemeester Laila Driessen reikte de hoofdprijs en de bijbehorende cheque van 800 euro tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Leiderdorp uit aan Gilde Samenspraak Leiden en omgeving.

Gilde Samenspraak is een taal- en integratieproject. Het koppelt buitenlanders die geen inburgeringsplicht hebben - en dus niet automatisch taalles krijgen - aan Nederlandse ’taalmaatjes’. Het project doet dat in Leiden, Voorschoten en Leiderdorp. ,,Naast het aanleren van de Nederlandse taal en cultuur leren de vrijwilligers en anderstaligen ook van elkaar’’, wist Driessen.

De tweede prijs ging zaterdag naar het G-team van Velocitas. Driessen noemde in het bijzonder Aldrik Frik die met ’veel enthousiasme’ de taak op zich nam om het gehandicaptenteam nieuw leven in te blazen. ,,Vorig jaar zijn jullie als team Nederland kampioen geworden en het aantal nieuwe leden groeit nog steeds’’, sprak ze de korfballers toe.

Pluspunt sleepte op de nieuwjaarsreceptie het brons in de wacht. De gastvrouwen en -heren van deze stichting schenken niet alleen koffie en thee, maar ook aandacht aan de ouderen die zij helpen.

,,Jullie mogen trots zijn op de passie waarmee jullie dit doen’’, sprak de burgemeester. ,,Ondanks dat jullie hier zelf bescheiden over zijn, verdienen jullie het om in het zonnetje gezet te worden.’’

Driessen reikte nog een pluim uit op de drukbezochte receptie: de Zilveren speld van de gemeente Leiderdorp. De erepenning ging naar Piet van Leeuwen van de gelijknamige kaas, wijn en delicatessenwinkel aan de Santhorst. De burgemeester prees hem voor zijn ’verdiensten voor het dorp als middenstander’, en voor het feit dat hij al vijftien jaar de bisschoppelijke hoofdrol vertolkt bij de sinterklaasviering.

Taal & Toekomstperspectief

Gilde Samenspraak Leiden e.o. doet mee met deze pilot en wij zijn opzoek naar 10 anderstaligen en 10 taalcoaches.

Ben je 16 jaar of ouder, nog niet zo lang in Nederland en wil je graag je opleiding met succes afronden of een stageplek of betaald werk vinden? Wil je daarom beter Nederlands leren? Lees dan verder, want dan is het project Taal & Toekomstperspectief iets voor jou! 

foto 1 taalwerkt

Als je meedoet aan Taal & Toekomstperspectief krijg je een vrijwillige coach die je helpt bij:
 Nederlands spreken
 Je talenten ontdekken
 Een netwerk opbouwen
 Verbeteren van je studievaardigheden
 De weg vinden in het onderwijs en de arbeidsmarkt

Taalcoach
Je krijgt een vrijwillige taalcoach. Jullie spreken 2 uur per week samen af. Samen met je coach leer je beter Nederlands. Ook leer je vaardigheden die belangrijk zijn voor je opleiding of werk. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag met het opbouwen van een netwerk. Dit doe je samen met je taalcoach en tijdens bijeenkomsten met andere deelnemers zoals jij.

Start
Taal & Toekomstperspectief start in januari 2017 en duurt tot eind juni 2017. Het project is voor jongeren van 16 jaar tot 25 jaar. Wil je graag meedoen? Neem contact op met: Gilde SamenSpraak Leiden e.o.: barbera@gildesamespraakleiden.nl

Taalcoaches gezocht
Heb je belangstelling om als taalcoach eraan bij te dragen dat een jonge migrant beter voorbereid is op opleiding of arbeidsmarkt? Heb je zelf een goed netwerk en goede kennis van de Nederlandse taal? Neem dan contact op met Gilde SamenSpraak Leiden e.o. : Barbera1968@gmail.com of 06-23711585

fonds 21.logo 300x111                             hbt                     taal doet meer               logo ministerie van socialezaken 300x122

 

bieb     piezo    gssl

 

       

 

© Gilde SamenSpraak Leiden 2013 | By F-IT